turtle_in_the_sea

COUCHING
Doradztwo życiowe

 

Couching ten, jest adresowany do wszystkich osób, które szukają nowej pracy, chcą zmiany zawodu, są samotne, poszukujących partnera lub nowej, własnej drogi życia, dla wszystkich tych, którzy poszukują wskazówek, podpowiedzi lub odpowiedzi na trudne życiowe pytania.

Doradztwo życiowe przeprowadzane jest przez trenera psychoterapeutę posiadającego wiedze uzdrawiania duchowego. Polega ono na analizie dotychczasowej sytuacji, w której znajduje się obecnie klient, analizie i oczyszczeniu jego przeszłości i uzdrowieniu jego przyszłości. Po przeprowadzeniu tego procesu uzdrawiania, pomoc w rozwiązaniu problemów klienta.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia i miejsca (by wykluczyć podobieństwo osób) i krótki opis problemów lub sytuacji, w której znajduje się klient. W przypadku trudnych sytuacji życiowych należy wziąć pod uwagę konieczność nawet kilku konsultacji.

Czas i cena spotkania ustalana jest z reguły indywidualnie w zależności od problemów i potrzeb klienta.
Jeżeli nic innego nie ustalono, spotkanie trwa 45 min i kosztuje 100 zł.