palm_beach

 

KU'PONO
według Dr. Serge Kahili King

 

Zgodnie z opowieściami Serge, istnieje jeszcze jedna wersja Ho'oponopono. Jest ona propagowana przez jego hawajską rodzinę, zwaną Kahili. Wersja ta, oparta jest na klasycznym Ho'oponopono, jednak różni się ona nieco od wersji głoszonej przez Morrnah. By nikogo nie wprowadzać w błąd, postanowił Serge rodzinne Ho'oponopono nazwać Ku'pono. W języku hawajskim Ku'pono oznacza "dążyć prosto do celu".

Technika procesu Ku'pono, pozwala konkretnie danej osobie uzdrowić swoje związki, mogące tworzyć problemy duchowe na poziomach mentalnym i fizycznym. W skład tego rytuału wchodzi wiele elementów przypominających klasyczne Ho'oponopono.

Podstawową zasadą Ku'pono jest to, że potrzebuje ona Mediatora, czyli osoby prowadzącej ten cały rytuał. Natomiast samodzielne wykonanie tego rytuału jest dość utrudnione. W tej technice, Serge zakłada, że wszystko co występuje w naszym życiu należy do jakiegoś związku. Taki związek istnieje pomiędzy ciałem fizycznym a umysłem, pomiędzy człowiekiem a jego otoczeniem, pomiędzy człowiekiem a jakimś zdarzeniem itp. Gdy zaczynają pojawiać się w tych związkach nie harmonijne myśli, emocje, zdarzenia, natychmiast zaczyna pojawiać się też dysharmonia tych związków. Dlatego celem Ku'pono i zadaniem prowadzącego Mediatora jest uzdrowienie myśli klienta i przywrócenie harmonii jego związku między umysłem, ciałem i wspólnym zachowaniem. Jeżeli w sesji bierze udział więcej niż jedna osoba, to pytania pojawiające się wśród uczestników, powinny być zawsze kierowane tylko do mediatora. Dlatego celem Ku'pono i zadaniem prowadzącego Mediatora jest uzdrowienie myśli klienta i przywrócenie harmonii jego związku między umysłem, ciałem i wspólnym zachowaniem. Jeżeli w sesji bierze udział więcej niż jedna osoba, to pytania pojawiające się wśród uczestników, powinny być zawsze kierowane tylko do mediatora.

 

Proces Ku'pono przewiduje siedem faz rytuału.

  1. Celem procesu jest rozwiązanie powstałego konfliktu, aby powstała ponownie harmonia między umysłem, ciałem i otoczeniem uczestnika Ku'pono. Na wszystko można patrzeć z punktu widzenia związków wszystkiego z wszystkim, czyli związek między ciałem fizycznym a umysłem czy między człowiekiem a jego otoczeniem. Dysharmonia powyższych związków powstaje na skutek nieharmonijnych myśli, zachowań czy sytuacji. Natomiast harmonijne związki powstają w oparciu o harmonijne myśli i zdarzenia. Dlatego głównym zadaniem prowadzącego jest stworzyć pozytywne, harmonijne zachowania fizyczne i umysłowe u uczestników biorących udział w procesie Ku'pono. Oficjalne otwarcie przez Mediatora, rytuału Ku'pono przekazuje uczestnikom wiele korzyści na poziomie świadomym (wzmaga koncentracje) i na poziomie podświadomym (dodaje ważności). Można użyć tu modlitwy, błogosławieństwa lub tylko powitania.

  2. Mediator objaśnia na czym polega spotkanie i co jest głównym, a co pobocznym tematem spotkania. Wszystkie pytania powinny być kierowane do prowadzącego. Prowadzący pomaga uczestnikom spotkania w analizie danego problemu, pomaga również w pozbyciu się wszelkiego rodzaju ograniczeń mogących mieć negatywny wpływ na oczyszczanie.

  3. Zawsze mówi tylko jedna osoba, uwaga idzie za koncentracją, a energia za myślą. Ciągła koncentracja na danej myśli pomaga jej w materializacji. Przewodnik pomaga uczestnikom spotkania w przekierowaniu swojej uwagi z negatywnych myśli na te pozytywne.

  4. żyjemy i działamy zawsze w teraźniejszym czasie, dlatego Mediator pomaga zrozumieć uczestnikom spotkania, że obecna chwila ma mocniejszą moc od przeszłości i przyszłości, jak i wszelkiego rodzaju zmiany następują również w chwili teraźniejszej. W celu osiągnięcia tego celu, mediator może przerwać w każdej chwili wypowiedź uczestnika i w każdej chwili może wtrącić swoje przemyślenia. Jeżeli Mediator zarządzi przerwę, nikt nie powinien w tym czasie zabierać głosu. Jeżeli Mediator zadecyduje, że dana sprawa zostala zakończona, nie powinno się więcej na ten temat rozmawiać ani rozmyślać.

  5. Miłość wyraża się poprzez odczuwanie bycia szczęśliwym, a nie robieniu komuś czegoś, swoim kosztem, bo on tak chce. Szczęśliwe związki są w harmonii. By odczuć bycie szczęśliwym, należy zacząć od nie oceniania siebie i innych oraz okazania sobie więcej akceptacji i uznania. Stan ten pozwala na rozwiązanie większości problemów.

  6. świat klienta i on sam nigdy nie są przyczyną, oni są tylko skutkami myśli, wspomnień i emocji do nich podłączonych. Dlatego Mediator w tym momencie odbudowuje wartości własne i chęci działania u klienta.

  7. Ze względu na to, że jest wiele dróg prowadzących do celu, tak naprawdę istotny jest nie rodzaj drogi, lecz cel tej drogi. Ponieważ celem Ku'pono jest osiągniecie harmonii danego związku zdarzeń, prowadzący powinien zastosować takie działania, które prowadzą do harmonii i jednocześnie pozwolą na osiągniecie celu. Jeżeli z jakiegoś powodu nie można rozwiązać danego konfliktu, Mediator może przerwać sesje, zakończyć ją lub przejść do innego problemu. Każdą sesję powinno zakończyć się modlitwą, błogosławieństwem, podsumowaniem, pieśnią, tańcem lub wspólnym jedzeniem. Ma to szczególnie ważne znaczenie dla poziomu podświadomości, która zakończeniowym aktem otrzymuje informacje o nastąpieniu pozytywnych zmian.
     

Jeżeli jest taka potrzeba, należy ustalić datę następnego spotkania.