palms

 

HO'OPONOPONO
według Dr. Sten Hew Len

 

Wieloletnim uczniem Morrnah N. Simeona jest Dr. Len. On też, po śmierci Morrnah, w 1992 roku, przejął kierownictwo ugruntowanej przez nią fundacji „Foundation of I”. Obecnie jest światowej sławy nauczycielem, ponownie zmodernizowanej przez siebie metody „Self I Dentity Ho'oponopono.”

Według jego teorii wszyscy jesteśmy ważnym elementem wszechświata, jak i wszechświat jest ważnym elementem w nas. Lustro zewnętrznego świata zawsze odzwierciedla świat wewnętrzny człowieka. Dlatego każdy z nas jest w sposób nieograniczony, odpowiedzialny za wszystkie zaistniałe we wszechświecie rzeczy, zdarzenia i sytuacje, łącznie z osobistym spostrzeganiem podświadomości, nadświadomości i świadomości.

Wystarczy wiec, jeżeli człowiek, oczyszczając swoje negatywne programy myślowe, a emocjonalne wzorce, wzorce wiary i przeświadczenia, będzie mieć pod kontrolą, będzie rozwijać się w pozytywnym kierunku, to w końcowym efekcie „dojdzie” do źródła miłości bezwarunkowej. W skrócie proces ten można nazwać, jako etap oczyszczanie w całości istniejących jeszcze negatywnych potencjałów w naszym wnętrzu i zbudowanie czystego połączenia między człowiekiem a Boskością.

Skrócona wersja Ho'oponopono, zaproponowana przez Dr. Len, przedstawia się następująco.

 

"Jest mi bardzo przykro”

że jestem w rezonansie z tym _____________ problemem, że jestem częścią tego problemu. Jeżeli ja, w tym lub innym wcieleniu, świadomie lub nie świadomie, skrzywdziłem innych, to jest mi z tego powodu bardzo przykro.

 

"Proszę wybacz mi / przebacz mi”

najwyraźniej przeszkodziłem innym w subiektywnym rozwoju własnym, zdobywanym poprzez indywidualne doświadczenia życiowe. Może byłem wtedy przestępcą i cała wina była po mojej stronie. Może działałem wbrew porządkowi wszechświata, proszę o wybaczenie mi, jednocześnie ja wybaczam wszystkim tym, którzy brali w tym problemie udział. Na koniec przebaczam sobie, gdyż najwyraźniej jestem winny tej sytuacji, a jednocześnie jestem poszkodowanym.

 

"Kocham Ciebie / Was / siebie”

kocham siebie i respektuje w sobie, to co jest boskie we mnie, przyjmuje problem, który się właśnie pojawił, uzdrawiam go (oczyszczam) miłością we mnie, kocham siebie, kocham Ciebie, kocham wszystkich, którzy biorą udział w tym problemie. 

 

"Dziękuję”

Dziękuję za przeprogramowanie, dziękuję za transformacje negatywnych energii w pozytywne, dziękuję za oczyszczenie i uzdrowienie, dziękuję za nową wiedzę zdobytą tym doświadczeniem.

Spróbuj proszę choć jeden raz i doświadcz radość i wdzięczność powstałą na skutek pozytywnych zmian, które powstają w Tobie samym i Twoim otoczeniu.

Cel Ho'oponopono – odnajdź swoją boskość w Sobie.